Day

18 июля, 2020
Ыдыктыг Таңды-Уула дагларывыстың эдээнде, мөңге көк Дээрниң, алдынналчак-ала булуттарның адаан эжелей чурттаан ха-дуңма арат тыва чоннуң сүр-сүлдези, хей-аъды болган хайыралыг баштың даргавыс, хүндүлүг Шолбан Валерьевич!     Чылдың дөрт эргилдезин дескинип эрткеш, Силерлерниң ээлчеглиг өлчей шаңнаан төрүттүнген хүнүңер чайның чиңгир ногаан үезинде, хүннүң алдын херелдеринге эргеленип, эргинивисте моорлап кээп, чаагай сеткилдерни өөртүп келди. Тыва чонум...
Read More