Tag

Тыва дыл
2020 чылдың февраль 20-ниң хүнүнде Кызыл хоорайның № 2 ортумак школазының 8-ки классчылары биле эртем ажылдакчылары ужурашкан. Тыва Республиканың Чазааның чанында Тываның гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институдунуң Дыл шинчилээр бөлүүнүң эртем ажылдакчылары филология эртемнериниң кандидады, башкарыкчы эртем ажылдакчызы Серен Полина Сергеевна биле  аныяк эртем ажылдакчызы Салчак А.К. оларга аалдап четкеннер. Ужуражылга  школаның эртем талазы-биле...
Read More
2020 чылдың  февраль 13-те  “Тыва Улустуң езу-чаңчылдарының, аас чогаал болгаш ус-шеверлер төвүнге” Тыва дыл болгаш чогаал башкыларының 1-ги Республика Съездизин Тыва Республиканың өөредилге болгаш эртем яамызының “Национал школа хөгжүдер  институт” башкарып эрттирген. Хоочун тыва дыл башкызы Ондар Анна Кыдат-ооловнаның дараазында йөрээл сөстери биле Тыва дыл болгаш чогаал башкыларының 1-ги Республика съездизи эгелээн: Шуулганның киржикчилериниң ажылы...
Read More