Day

10 мая, 2016
Майныӊ 11-де Тываныӊ гуманитарлыг болгаш тускай социал-экономиктиг шинчилелдер институдунуӊ (ТГТШИ) эртем ажылдакчылары-биле тыва эртемниӊ эгелекчилериниӊ санынга кирип турар Ооржак Самбуу Буян-ооловичиниӊ салгалдары-биле ужуражылга эрткен. Ужуражылгага ТГТШИ-ниӊ эртем архивиниӊ эргелекчизи В.С. Салчак «С.Б. Ооржактыӊ допчу-намдары болгаш угу», а төрелдери – К.К. Сарыг-Донгак, Д.К. Севээн, С.О. Ооржак олар улуг өгбезиниӊ дугайында сактыышкыннары-биле үлешкеннер. ТГТШ-ниӊ хоочун эртем ажылдакчылары...
Read More