Day

28 октября, 2016
2016 ч. октябрь 26-да, Тываның Буян-Бадыргы аттыг аалчылар бажыңының хуралдаар өрээлинге тыва культураның болгаш тыва дылдың мөгейикчилериниң үш дугаар ээлчеглиг чыыжы болуп эрткен. Бо байырлыг чыышка аныяктар, школа, университет башкылары, культура ажылдакчылары болгаш тыва дылдың сайзыралы, ооң салым-чолу дээш дүвүреп чоруур кижилер чыылганнар.
Read More