Мы в социальных сетях:
Мы в социальных сетях:

Day

18 мая, 2017
Тываның гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институдунуң (дараазында домактарга – институт деп айтыр) аас чогаал секторунуң эртем ажылдакчылары: педагогика эртемнериниң кандидады, башкарыкчы эртем ажылдакчызы, секторнуң эргелекчизи, «Ачыты Кезер-Мерген» деп маадырлыг эпостуң шинчилекчизи М.Б. Кунгаа; филология эртемнериниң кандидады, башкарыкчы эртем ажылдакчызы, тыва бурун чугааларның (мифологияның), тыва чогаалдың сураглыг шинчилекчизи З.Б. Самдан; тыва тывызыктарның чыындызын тургускан, оларны...
Read More