Day

11 декабря, 2018
  Хосталгаже шиитпирлиг базым 2018 чылдыӊ сентябрь 8-те Хомду дайыныныӊ киржикчилериниӊ чырык адын мɵӊгежидер сорулгалыг Ачы-дуза фондузунуӊ  тургузукчу хуралы болган. Ук фондуну тургузарынга Хомду дайыныныӊ киржикчилериниӊ ажы-тɵлү база оларныӊ салгалдары санал-оналын киирип, идепкейлии-биле киришкен.
Read More