Мы в социальных сетях:
Мы в социальных сетях:

Day

21 декабря, 2018
2018 чылдыӊ ноябрь 21-де ТГТШИ-де Эртем архивиниӊ Бижимелдер фондузунда № 568 кɵктегден мооӊ мурнунда тыва чонга чедир билдинмейн турган ховар медээлер тывылган. Ук кɵктегде Ю.Л. Аранчынныӊ сүмези, дилээ-биле бижиттинген Хомду дайынының киржикчизи Куулар Ажакпай оглу Лопсаңның (Дөңгүр-оолдуӊ) «Манчы-кыдат эжелекчилерге удур тыва, моол араттарның 1912-13 чылдардагы национал-хосталгалыг дайынындан» деп аттыг сактыышкын-бижимели ТДЛТЭШИ-ниӊ Бижимелдер фондузунче 1975 чылда...
Read More