Day

4 июня, 2019
    Россияның Эртемнер академиязының Дыл эртеминиң институдунуң кол эртем ажылдакчызы, урал-алтай дылдар Салбырының эргелекчизи, филология эртемнериниң доктору, Россияның күрүнениң гуманитарлыг университединиң компаративистика Төвүнүң профессору, РЭА-ның член-корреспондентизи — Анна Владимировна Дыбо бо хуннерде мугур хар харлап турар.       А. В. Дыбо-биле Москвага Дыл эртеминиң институдунуң аспирантуразынга  1990 чылда өөренип тургаш таныжып алган мен. Кайывыстын-даа...
Read More