Мы в социальных сетях:
Мы в социальных сетях:

Day

28 августа, 2019
2019 чылдың сес айның 14-тен 23-ке чедир, Индияның мурнуу чүгүнде турар Таши Гомаң хүрээзиниң 80 дугаар томуйлаткан Камбы-ламазы Геше Лобсаң Гьялцен башкының Тывага шажынчы ажыл-агый аайы-биле аалдап кээп чораан.  Геше Лобсаң Гьялцен башкы моон мурнунда Тывага Даши Гоман хүрээниң камбы-ламазының дүжүлгегезинге  саадавайн тургаш база келген. Улуг башкының Тывага бо удаада келген сорулгазының кол угланыышкыны –...
Read More