Мы в социальных сетях:
Мы в социальных сетях:

Day

13 апреля, 2020
                  (Серен Полина Сергеевнанын мугур хар харлаан оюнга таварыштыр)   Тыва филология эртеминде ат-сураглыг, салым-чаяанныг, амыдырал-чуртталгазы эртем-биле сырый холбаалыг эртемденнер эвээш эвес. Оларның бирээзинге филология эртемнериниң кандидады, Тыва Республиканыӊ Чазааныӊ чанында Тываның гуманитарлыг болгаш тускай социал-экономиктиг шинчилелдер институдунуң дыл бөлүүнүң башкарыкчы эртем ажылдакчызы Полина Сергеевна Серенни хамаарыштырып...
Read More