Мы в социальных сетях:
Мы в социальных сетях:

Day

29 сентября, 2022
(Э.Мижиттиң «Амыдырал» деп шүлүктээн романынга үнелел)   «Чалыылар ам кады кожа баскан тудум, Салым-чолдуӊ чаӊгыс оруун изезиннер, А мен ону көрүп тура, сымырандым: «Амыдырал, мерген-дир сен, амыдырал».  (Романдан үзүндү) Тыва чечен чогаалдың кол  болуушкуну – Э. Мижиттиң «Амыдырал» деп шүлүктээн романы. Тываның Улустуң чогаалчызы номчукчуларга бо удаада (тодаргайлаарга, 2021 чылдың «Шын» солуннуң номчукчуларынга баштай-ла) кандыг...
Read More