https://www.high-endrolex.com/22

Версия для слабовидящих

Бүгү делегейниң частың болгаш күш-ажылдың байырлалы-биле!

Магаданчыг часкы ай
Май ай келди, өөрүүлү!
Частың болгаш ажыл-иштиң
Чырык хүнү — Май бир-биле!

Байырлалга өөрээн дег,
Башкы чаъс-даа чаап туру,
Чаагай агаар, арыг бойдус,
Часкы МАЙНЫҢ БИРИ-биле!

“Майтак идик уштуур” үе —
Май бир келди, магалыын!
Бажыңнарга олурза-даа,
Байырлаалы, демдеглээли.

Коммунизм үезинде
Кончуг солун байырлал,
Демонстрация, парадтар
Демниг чонну сорук киирер.

Чечектерлиг, шарларлыг
Чыскаалыпкаш, кылаштажыр,
“Ура, эштер! Май бир-биле!” –
Уттундурбас кыйгы турду.

“Маёвкалар” эрттирер,
Мөгелерни хүрештирер,
Магаданчыг, солун кылдыр
Май бирни байырлаарлар…

Берге үеге торулбайн,
Парад, чыскаал барбаза-даа,
Бажыңнарга майның бирин
Байырланчыг эрттирээли!

Чечек Салгын-оол

Поделиться ссылкой: