Category

Сборники прикладных исследований
П.С. Серен «Моолда тываларның ёзу-чаңчылдары (дылының, культуразының   материалдары)» деп серияның бирги кезээ — «Моолда Сенгел тываларының чаңчылдары» (редактору К. Б. Март-оол)  Кызыл, 2015. ч.  Ук номнарда кижиниң үш доюн эрттирериниң ёзулалдарын, сөстерниң  словарын, ёзулалдарнын тайылбырын база ажыглаарга эптиг болдурары-биле сөстерниң айтыкчызын киирген. Бо ажылдарны этнографтарга, төөгүчүлерге, дыл эртемденнеринге, башкыларга, студентилерге, өөреникчилерге болгаш тываларның ёзу-чаңчылдарын сонуургап...
Read More