https://www.high-endrolex.com/22

Хаван чылын үдеп тура йөрээл

Айым чаазы, хүнүм эртези!

Бээр көрген бедик тайгаларым –

Бай-ла-Тайгам, Мөңгүн-Тайгам,

Кызыл-Тайгам, Өдүген-Тайгам,

Хаан-Көгей, Шашпаал сыны,

Хайыраканнарым!

Ыңай көрген ыдык таңдыларым –

Мөңгүлегим, ыдык Дус-Даам,

Буура даам, Доңгул тайгам,

Ондум тайгам, хайыракан!

Эртип турар хаван чылы

Эгээртинмес

Элбек дүжүт хайырлады!

Оран-чуртта, чер-девискээрде

Оът-чиирден онча-менди,

Эът-чиирден эзе-менди, өршээлдиг

Эртип чыдыр, хайыракан!

Аккан сууң аржаан болду,

Үнген оъдуң эм-дом болду.

Хак дээр ханаа-думаа,

Түк дээр түкпү-думаа

Оран-аалдан, ажы-төлден,

Оя берди, өршээ-өршээ!

Кашпал черден үер батпады,

Каскак черден хая чуулбады.

Булуттуг дээрден

Чаңнык дегбеди,

Будуктуг ыяштан

Бузунду дегбеди.

Чаъстыг булуттан

Чайык болбады,

Чарт ыяштан

Чаштанчы дегбеди.

Хайыралыг, өршээлдиг

Хаван чылы чалараксап

Эртип чыдыр, хайыракан!

Арат-чон, аал-кодан

Авыралдыг, камгалалдыг

Чер-чуртта ачы-үре

Чедиишкинниг болуп эрти!

Хамык чылдың кудуруунда

Хаван чылым эрткелекте

Эргек-салаам эптей тудуп,

Эдээм чадып чалбардым,

Өршээ хайыракан!

 

Аас чогаал шинчилээр бөлүктүң эртем ажылдакчызы белеткээн

Аңчы Хомушку белеткээн.

Поделиться ссылкой: