Tag

Гимназия №9
Шагаа бүдүүзүнде, февральдың 20-де, Тываның гуманитарлыг болгаш тускай социал-экономиктиг шинчилелдер институдунуң социология болгаш политология бөлүү Кызыл хоорайның 9 дугаар школазының башкылары, өөреникчилери-биле ужуражылганы эрттирген. Институттуң директорунуң оралакчызы Сайдаш Сайын-оолович Сади башкыларга база өөреникчилерге Шагаа-биле байыр чедиргеш, институттуң мурнундан белектерни сунган. Тыва өгге башкылар болгаш аныяк эртем ажылдакчылары школачылар-биле Шагаа дугайында чугаалажып, өөреникчилер аразынга тыва оюннар...
Read More