Tag

Вспышка коронавируса
COVID-19 Бо хүннерде Covid19 аттыг халдавырлыг аарыг делегейниң 120 ажыг чурттарында дыргыны-биле тарап турары-биле ол аарыгга удур кандыг хемчеглерни баш удур ап болурун, тыва чоннуң кадыкшылын камгалаарын болгаш арыг-силигни сагыырының ужур-чаңчылдарының дугайында чүүлдерни киирдивис. Тыва чоннуң кадыкшыл камгалаар болгаш арыг-силигни сагыырынга хамаарыштыр бурунгу ужур-чаңчылдары Тыва чоннуң кадыкшылы ниитизи-биле быжыг чораан, чүге дизе оларның чиир чеми –...
Read More