https://www.high-endrolex.com/22

Версия для слабовидящих

Ыдыктыг Таңды-Уула дагларывыстың эдээнде, мөңге көк Дээрниң,

алдынналчак-ала булуттарның адаан эжелей чурттаан

ха-дуңма арат тыва чоннуң сүр-сүлдези, хей-аъды болган

хайыралыг баштың даргавыс, хүндүлүг Шолбан Валерьевич!

 

 

Чылдың дөрт эргилдезин дескинип эрткеш, Силерлерниң ээлчеглиг өлчей шаңнаан төрүттүнген хүнүңер чайның чиңгир ногаан үезинде, хүннүң алдын херелдеринге эргеленип, эргинивисте моорлап кээп, чаагай сеткилдерни өөртүп келди.

Тыва чонум онча-менди, тодуг-догаа, эртем-союлдуг болзун дээш, дүн-хүн дивейн, амыр-соксаал чок бодалдарыңар, ажыл-херээңер-биле хөй чылдарда чаагай адыңар сыкпайн, ал-бодуңарны камнавайн, куюм чүрээңер дыштандырбайн, амыр-дыш чок ажылдап чорууруңарны бедик үнелээр бис.

Тыва чоннуң изиг тыныжының чамдыы, ак сөөгүнүң сыйыы болган, амыдыралывысты углап-башкарып чоруур эргим даргавыс Силерлерниң эртинелиг чаагай ал-бот бүдүжүңер, угаан-сеткилиңер, энерелдиг чүрээңер, арат тыва чонуңар дээш харам чокка сөңнээн омак-кадыкшылыңар моон-даа соңгаар хөй чылдарда база эки-менди болзунам деп йөрээл салып тур бис!

Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Делегейде диргелип келген хамчыктыг аарыгга алыспайн, тыва чонувус менди-чаагай артсын дээн 9 ак күзелиңер дооза боттанырын Тыва чуртувустуң кол эртем төвүнүң удуртулгазы болгаш шупту эртемденнери баар-чүрээвистиң ханызындан күзеп тур бис!

Кавайлаш-уялаш эргим тыва чонувустуң хей-аъдын киискидип чоруур Силерлерге буян-кежиктиг төрүттүнген хүнүңер таварыштыр тыва эртемниң өмүнээзинден изиг байырны чедирбишаан, бедик сүлде-күштү, каң дег кадыкшылды, аас-кежиктиктиң дээди үлүүн Силерлерге, авыралдыг Ада-иеңерге, Ажы-төлүңерге, ачылыг Агайыңарга сеткиливис чылыг дөзүнден күдүк базып йөрээдивис!

 

Директор А.П. Дамба-Хуурак

 

Поделиться ссылкой: