Аныяк эртем ажылдакчылары Каа-Хемниң 2 дугаар школазының 9 «д» клазының өөреникчилери-биле ужуражылганы эрттирген

Тываның гуманитарлыг болгаш тускай социал-экономиктиг шинчилелдер институдунуң социология болгаш политология секторунуң бөлүү пгт. Каа-Хемниң 2 дугаар школазының 9 «д» клазының өөреникчилери-биле ужуражылганы эрттирип, институттуң үндүрген номнары-биле школачыларны таныштырганнар. Оон аңгыда институттуң аныяк эртем ажылдакчылары уруглар-биле Шагааның езулалдарының дугайында чугаалажып, тывызыктар мөөрейин эрттиргеннер. Өөреникчилер мөөрейге идепкейлиг киришкеннер.

Поделиться ссылкой: