https://www.high-endrolex.com/22

Версия для слабовидящих

Тываның салым-чаяанныг чогаалчыларының бирээзи М.А. Күжүгеттиң уругларга бижээн шүлүктерин сонуургап, номчууруңарны күзедивис!

МООРТАЙ

Бодунга-ла дегбес болза,

Моортайның чаңы оожум.

Хорадатса, бодуң шоруң –

Холуңдува дырбактаптар.

 

Маажым чыткаш удуурунга,

Балык, эътке, сүтке ынак.

Чаңгыс көрбес дайзыны –

Чазый-чилби күске ол-дур.

 

 

БОРА-ХӨКПЕШ

 

Тараа көрүп каан болза,

Таалап, тоткаш, ырын ырлаар.

Хүннээрекке дөгеленгеш,

Күжүр хөкпеш база ырлаар.

Борбак хырны тодуг болза,

Бора-хөкпеш хилинчек чок.

 

АНАЙЖЫГАШ

 

Ангор өшкүм оглу

Анайжыгаш бо-дур.

Аккыр, хоюг дүгү

Артында дыдыраш.

Авазын кыйгырып,

Алгырары өткүт.

Кажаа, хая кырлаар –

Кашпагайы кончуг.

Тенектени бергенде,

Дешкилеп маңнаар.

Чоогунда өөрүн

Содааже кыйгырып,

Дөңгүр бажын дөгеп,

Дөскел чок чаңнаар.

   

 

 КОЙГУНАК

 

Койгунакты улус шупту

Хоомай бодаар, кочулаксаар.

Майышкак бол, шоюшкак бол,

Маңнаптарга, кым-даа четпес.

 

 

ДИИҢЧИГЕШ

 

Улуг эвес боттуг,

Улуургак чаңы чок.

Ырбыска бичии бол,

Ыяш дамчып шураар.

 

Дидим дүрген, ажылгыр,

Дииңчигеш угаанныг.

Кыштап чиир тооруун

Кымны мурнай курлап аар.

Поделиться ссылкой: