Мы в социальных сетях:
Мы в социальных сетях:

Day

30 сентября, 2020
Сөөлгү үеде рационалдыг көрүш, технологизм, бай-байлак чуртталгаже чүткүл тергиидеп турар делегейге дың чаңгыс тыва черивисти, төрээн дылывысты, ханы дөстүг төөгүвүс, культуравысты камгалап, карактап, ол ышкаш чоннуң база кижиниң хостуг чоруун, шын сайзыралын кол өзек кылдыр көрүп, кадагалап арттырары чугула. Ону чедип алырда, чүгле социал-экономиктиг сайзырал, информастыг технологиялар эвес, а эртемниң ужур-дузазы канчаар-даа аажок улуг. Бо...
Read More