Мы в социальных сетях:
Мы в социальных сетях:

Day

3 февраля, 2022
2021 чылда сураглыг тоолчу Салчак Биченниң 120 харлаан оюн таварыштыр «Салчак Биченниң тоолдары» деп тоолдар чыындызын чырыкче үндүрери-биле белеткел ажылдарын чорудуп эгелээн турган бис. «Covid-19» деп хамчык аарыы кедерээни-биле бо ажыл 2022 чылче шилчээн. Тоолчу Бичен Салчакты 1956 чылда Д.С. Куулар бир-ле дугаар илереткен [1]. Д. Куулар биле А. Калзаңның тургусканы, 1960 чылда чырык көрген...
Read More