https://www.high-endrolex.com/22

Версия для слабовидящих

Хундулуг эртемден Маннай-оол Монгуш Хургул-ооловичиге байыр чедириишкини

 

      Хүндүлүг бистиң алдарлыг коллегавыс, ат-сураглыг эртемден Маңнай-оол Моңгуш Хүргүл-оолович! Бис силерниң коллегаларыңар 2015 чылдың октябрь 29-та Буян-Бадыргы аттыг орденниң III чадазынга төлептиг болганыңар дээш изиг байыр чедирбишаан, өөрүп турарывысты илередип тур бис!

 

     Бо бедик деңнелдиг Тыва Республиканың шанналы силерниң 56 чыл дургузунда үзүк соксаал чок ажыл-ижиңерни, тыва чонга хүндүткелиңерни, эртемге бердинген изиг чүрээңерни, быжыг тура соруктууңарны бадыткап, демдеглеп турар. Ынчангаш, силерге моон-даа соңгаар каң дег кадык болуп, чымыштыг ажыл-ижиңерге улуг-улуг чедиишкиннерни күзеп тур бис!

 

 

ТГТСЭШИ-нуң коллективи

Поделиться ссылкой:

Leave a Reply