https://www.high-endrolex.com/22

Версия для слабовидящих

Коллектив института поздравляет старшего научного сотрудника, зав. научным архивом Василия Савыровича Салчака с 55-летним юбилеем

Хүндүлүг Василий Савырович!

   Тываның гуманитарлыг болгаш соцал-экономиктиг тускай шинчилелдер институдунуң  дирекциязы база коллективтиң эртем ажылдакчылары тыва чогаал шинчээчизи, бистиң коллегавыс, Василий Савырович, Силерге 55 харлаан юбилейиңер-биле база  эртем далайынче шымнып киргенден бээр 25 чыл болган оюн демдеглеп эрттирип турарыңар-биле  изиг байыр чедирип тур бис.

     Хүндүлүг Василий Савырович!  Силер ниитизи-биле 3 номнуң, 40 ажыг эртем чүүлдериниң база 30 ажыг публицистиг ажылдарның автору силер.

     Тыва литератураның сайзыралыңарга бодуңарның үлүг-хууңарны киирип, база тыва чогаалчыларның оларның чогаадыкчы оруун эртем езузу-биле шинчилеп чоруур онзагай көрүштүг эртемден Силер.

     Кол  шинчилеп турар темаңар Тываның Улустуң чогаалчызы С.Б. Пюрбүнүң амыдырал-чуртталгазы болгаш чогаадыкчы ажылы – тыва литературада онзагай черни ээлеп турар ажыл деп санаар бис.

     Эң-не кол сонуургар ажылыңарның бирээзи – чыылда ажылынга Силер дыжыңарны, үеңерни-даа харам чокка берип чоруур Силер. «Чогаалчылар-биле-даа, тоолчулар-биле-даа ажылдааш, сагыш-сеткилиңерден ажылдаар сонуургалдыг, фактылар чыып алыр дээш, информантыдан-даа, архивте көктээн эрги саазыннардан-даа адырылбайн баар кижи» –  деп, Силерни эш-өөрүңер үнелээр бис.

     Василий Савырович, силер бодунуңарның организакчы, чыыкчы мергежилиңер-биле, кижилер-биле ээлдек-эвилең ёзулуг-ла чончу мөзү-бүдүжүңер-биле «Дарыманың салгакчызы» деп  бедик атты бадыткаан силер

Хүндүлүг Василий Савырович!

      Силерге, эртем ажылы деп чымыштыг мергежилди шилип алган кижиге, ол орукка алыс шынны дилеп тывар дээш, үзүк-доктаал чок дилээшкиннерден адырылбайн оңгул-чиңгилдиг шаптараазыннарны ажып-эрттип, сорунзалыг хуулгаазын күштен чалгыннанырыңарны сеткиливис ханызындан күзедивис.

      Юбилейиңер биле база катап байыр чедирип, өг-бүлеңерге аас-кежикти, кадыкшылды күзедивис!

                                                            ТГСЭТШИ – ниң коллективинден.

Поделиться ссылкой:

Leave a Reply