https://www.high-endrolex.com/22

Төөгүге даянмышаан – келир үеже

Тываның гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институду «Төөгүге даянмышаан – келир үеже» деп номну чырыкче үндүрген. Бо ном Чадаана хоорайга 2014 чылда Бээзи кожууннуң 260 чылынга тураскааткан «Аранчын номчулгалары» болгаш 2015 чылда «Даа кожууннуң төөгү болгаш культураның чугула айтырыглары» деп ийи эртем-практиктиг конференцияларның үре-түңнели болуп турар.

Номче Бээзи болгаш Хемчик кожууннарның 27 сумуларының төрел-бөлүктериниң төөгүзү, алдарлыг кижилери-биле холбашкан эртем-шинчилелдиг, публицистиг чүүлдер, аас чогаалының тоолчургу болгаш төөгү чугаалар хевирлери, төөгү сонуургалдыгларның сактыышкыннары, ТГСЭТШИ-ниң эртем ажылакчыларының, башкыларның, культура ажылдакчыларының ажылдары кирген.

Номну Орус-оол С.М. редакторлаан. Салчак В.С., Самдан А.А., Монгуш Д.-Д.Ы. тургусканнар. Тиражы 400 экземпляр.

Номну чырыкче үндүреринге моральдыг болгаш материалдыг дуза каткан Чөөн-Хемчик кожуун чагыргазынга, Д.-Д.Ы. Монгушка, В.Н. Монгушка четтиргенивисти илереттивис.

 

Поделиться ссылкой:

Leave a Reply